Hoogbegaafd

Hoogbegaafdheid is zoveel meer dan een hoog IQ. 
Maar wat is hoogbegaafdheid eigenlijk en wanneer ben je hoogbegaafd?

“Giftedness is not what you do or how hard you work. It is who you are.
You think differently. You experience life intensely. You care about injustice.
You seek meaning. You appreciate and strive for the exquisite. You are extremely complex.
You cherish integrity. Your truth-telling has gotten you in trouble.
Should 98% of the population find you odd, seek the company of those who love
You just the way you are. You are not broken. You do not need to be fixed.
You are utterly fascinating. Trust yourself!”

Dr. Linda Siverman

Veelal wordt het zogenaamde triadische model van Renzulli  (1977) gebruikt om te bepalen of iemand hoogbegaafd is. Dit model ziet hoogbegaafdheid als een samenspel van een hoge intelligentie (>130), motivatie en creativiteit. Waarbij het belangrijk is om je te realiseren dat bij motivatie bedoeld wordt motivatie  (en daarmee samenhangend doorzettingsvermogen) voor een taak die daadwerkelijk de interesse heeft. Bij creativiteit wordt vooral het creatieve denken, het buiten-de-lijntjes denken bedoeld.

Prof.dr. Tessa Kieboom benadrukt dat hoogbegaafdheid naast de cognitieve elementen voor een belangrijk deel ook tot uiting komt in bepaalde karaktereigenschappen. Zij deelt hoogbegaafdheid op in een denkluik en een zijnsluik.

In het denkluik zijn intelligentie, creativiteit en motivatie leidend, maar het zijnsluik is volgens haar een evenzo belangrijk aspect van hoogbegaafd zijn. Het zgn. zijnsluik behelst een groot rechtvaardigheidsgevoel, een grote gevoeligheid, een kritische instelling en het ‘hoog leggen van de lat’. Dit zijnsluik als beschreven door Kieboom, heeft grote overeenkomsten met de overexitibilities van Dabrowski.

Rechtvaardigheid

Hoogsensitiviteit

Kritisch

Perfectionisme

In mijn praktijk…

…zie ik ook dat hoogbegaafde en hoogsensitieve kinderen en volwassenen, hoe verschillend elk individu ook is, bepaalde eigenschappen veelal delen. Bijna iedereen die bij buiten-de-lijntjes komt heeft een of meerdere van onderstaande karaktereigenschappen:

Een groot rechtvaardigheidsgevoel (veelal eindeloze discussie, confrontatie met autoriteit)

Hoogsensitiviteit (intense belevingswereld op alle vlakken; emotie, reuk ,tast, smaak)

Kritische levenshouding (ten opzichte van jezelf en van anderen)

Perfectionisme (hoge lat, onderpresteren, faalangst)

vraagstukken rondom hoogbegaafdheid • ondersteuning • beste uit jezelf te durven halen

Begrijpelijk dat veel hoogbegaafde en/of hoogsensitieve mensen vroeg of laat in meer of mindere mate vastlopen en hulp zoeken. Eigenlijk staan hoogbegaafde mensen zelden ‘uit’. Is het zelden stil en rustig in hun hoofd of lichaam. En dat vergt nogal wat van iemand.

Gelukkig is hoogbegaafdheid niet alleen maar kommer en kwel, het heeft ook enorme  fijne en leuke kanten. Want hoe handig is het om vaak aan een half woord genoeg te hebben, snel (visuele) informatie te kunnen verwerken, met een originele oplossing te kunnen komen, en te beschikken over groot gevoel voor humor, een enorm empatisch vermogen en snel scherpe analyses te kunnen maken?

Om op dit punt uit te komen, is het van belang om je talenten (potentie) om te kunnen zetten in daden. Hiervoor is ondermeer goed onderwijs, contact met peers (=ontwikkelingsgelijken),een veilige omgeving en weten waarom je denkt en doet zoals je doet onontbeerlijk.

En dat is waarbij ik je kan helpen. Ik kan helder uiteenzetten wat het betekent om hoogbegaafd en hoogsensitief te zijn. Ik begrijp de valkuilen en leer je je eigen talenten te herkennen en in te zetten. Ondermeer door talloze handvatten aan te reiken, is het makkelijker om met de lastige facetten van hoogbegaafdheid om te gaan.

De handvatten en de zgn. psycho-educatie (o.a.mindset, werking van hersenen, hoogsensitiviteit) bij kinderen en volwassenen en de kennis die een school/leerkracht nodig heeft is niet identiek. Voor wie welke aanpak helpend is, staat beschreven onder de respectievelijke kopjes  kinderen, volwassenen en school.

Hoogbegaafdheid niet alleen maar kommer en kwel, het heeft ook enorme  fijne en leuke kanten

Aanbod

Kinderen

Individuele coaching
Plus klas & Advies ouders

Volwassenen

Individuele coaching
Advies

Scholen

Workshops
Teamtraining